Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Πρόταση για ένταξη των παρόχθιων δασών στο δίκτυο NATURA 2000

Στη δημοσιότητα στις 26-02-2009 δόθηκε από την ομάδα LIFE το «Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Λεκάνης Απορροής του ποταμού Ευρώτα και της παράκτιας Ζώνης του – Περιβαλλοντικοί Στόχοι και Μέτρα» με τη μορφή «Κειμένου για Δημόσια Διαβούλευση».
Το στρατηγικό σχέδιο αναπτύχθηκε με βάση τους παρακάτω έξι (6) άξονες.
1. Αγροτική παραγωγή
2. Ύδρευση
3. Άδρευση
4. Μείωση των σημειακών και μη σημειακών πηγών ρύπανσης
5. Συντονισμένη αντιμετώπιση πλημμυρών και λειψυδρίας
6. Προστασία βιοποικιλότητας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του ποταμού. Σε αυτό το κομμάτι ξεχωρίζει η πρόταση της επιστημονικής ομάδας να ενταχθούν τέσσερις νέες περιοχές στο δίκτυο προστατευμένων περιοχών NATURA και συγκεκριμένα
α)η περιοχή χαράδρας συμβολής Κολλινιώτικου,
β) οι πηγές Βιβαρίου
γ) τα παρόχθια δάση της περιοχής Σκούρας – Λευκοχώματος
δ) η χαράδρα Βρονταμά.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι αυτές οι περιοχές «έχουν εξαιρετική αισθητική αξία ως τοπία και προσφέρονται για περιβαλλοντική εκπαίδευση και τουριστική αναψυχή»
Στη συζήτηση που ακολούθησε ο γεωπόνος και υπάλληλος της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ. Αναστασιάδης υποστήριξε ότι το κείμενο που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση δεν μπορεί να φέρει τον τίτλο του «Στρατηγικού σχεδίου» καθώς απουσιάζουν απαραίτητοι άξονες όπως η τιμολόγηση, το ισοζύγιο νερών και η πρόνοια για την επόπτευση.
Στη συνέχεια ο γεωπόνος κ.Τσαπάρας υποστήριξε ότι στο παρόν κείμενο δεν προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις για τον Λάκωνα αγρότη.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου γεωπόνων κ. Κωστάκος απέρριψε συνολικά το σχέδιο ως απαράδεκτο για όλους τους προηγούμενους λόγους και τελικά καυτηρίασε το γεγονός ότι το LIFE επέλεξε να μην συνεργαστεί με ντόπιους επιστήμονες που έχουν πολύ καλή γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: